Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
poniedziałek,18 marca
Imienieny:
Anzelm, Cyryl, Edward
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
<POWRÓT
Ogłoszenie Wójta Gminy Nowy Targ w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu zmian statutów sołectw położonych na terenie Gminy Nowy Targ
obrazek
Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018.994 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/174/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18.10.2012 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z 25.10.2012 poz. 5273), przeprowadza się konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektu zmian statutów sołectw położonych na terenie Gminy Nowy Targ.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 21 lutego 2019 r. do dnia 3 marca 2019 r. do godz.: 24.00 w formie przyjmowania formularzy konsultacyjnych, zawierających pisemne uwagi i opinie mieszkańców sołectw.

Formularze konsultacyjne będą dostępne do pobrania:

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Targ: www.ugnowytarg.pl ,

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Targ,

- w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Nowy Targ (pokój 001, parter), ul. Bulwarowa 9, 34 – 400 Nowy Targ,

- u Sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Nowy Targ.

Formularze konsultacyjne można przekazać:

- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ,

- bezpośrednio do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, Nowy Targ (pokój 001, parter),

- bezpośrednio do przedstawicieli miejscowości – sołtysów, ze względu na miejsce zamieszkania,

- poprzez przesłanie na adres mailowy: sekretarz@ugnowytarg.pl. w terminie od dnia 21 lutego 2019 r. do dnia 3 marca 2019 r. do godz. 24.00, z tym zastrzeżeniem, iż sołtysi miejscowości zobowiązani są dostarczyć przyjęte formularze konsultacyjne do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Nowy Targ w terminie zakończenia konsultacji, najpóźniej do dnia 4 marca 2019 r. do godz. 10.00.

Podpisany: Jan Smarduch Wójt Gminy Nowy Targ

Ps. Zmiany obowiązujących obecnie, dostępnych na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Targ, statutów sołectw dotyczą zmian w zapisach o długości kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej i tu proponuje się następujące zapisy:

1." Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru", oraz:

2. "Kadencje dotychczasowego Sołtysa i Rady Sołeckiej ulegają odpowiednio skróceniu lub wydłużeniu do dnia przeprowadzenia wyborów na mocy niniejszej uchwały".

Projekt będący przedmiotem konsultacji wraz z ankietami będzie dostępny również podczas moich dyżurów w związku z przyjmowaniem zobowiązań podatkowych w terminach podanych w poprzednim ogłoszeniu.
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ