Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
sobota,11 lipca
Imienieny:
Cyprian, Olga, Benedykt
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
<POWRÓT
Informacje sołeckie - październik 2019
obrazek
1. Rada Gminy Nowy Targ podczas wczorajszej sesji podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Nowy Targ gruntów z przeznaczeniem pod budowę budynku Szkoły Podstawowej. Wcześniej Zebranie Wiejskie sołectwa Harklowa podjęło uchwałę o wyrażeniu pozytywnej opinii w tej sprawie. Jak powiedział Wójt Jan Smarduch, jest to pierwszy krok do realizacji tej, jakże wyczekiwanej w Harklowej, inwestycji.

2. Pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie:

Harklowa, dnia 23 września 2019 r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Dotyczy: przebudowy drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Harklowa.

Jako sołtys wsi Harklowa, działając w imieniu mieszkańców, zwracam się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne dokończenie prac w obrębie skrzyżowania DW 969 z drogami gminnymi nr K362944 (ul.Podhalańska) oraz nr K362949 (ul. Bór). Z informacji uzyskanych od kierownika robót wynika, że wykonawca zamierza kontynuować prace w bliżej nieokreślonym terminie w roku 2020!

Dlaczego rozpoczynano prace, które powodują utrudnienia w ruchu, zagrażając bezpieczeństwu tak kierowców jak i pieszych, jeśli nie zamierzano ich – zgodnie ze zdrowym rozsądkiem – w miarę szybko zakończyć? Jak wytłumaczyć mieszkańcom pozostawienie „tak sobie” wysokich krawężników na jedynej drodze dojazdowej do ich posesji, czy wbudowanie bezpośrednio w używaną do tej pory drogę odcinka chodnika z krawężnikiem w miejscu słabo oświetlonym, stanowiącym dosłownie pułapkę dla nieświadomych zagrożenia użytkowników drogi? Czy według Państwa postawienie jedynie pachołka w tym miejscu załatwia problem do następnej wiosny, gdy – jak się domyślam – prace zostaną wznowione? Jak będzie wyglądać odśnieżanie skrzyżowania nie dość, że zawężonego, to jeszcze pozostawionego na zimę w dzisiejszym stanie?

Proszę o pilną, a nade wszystko skuteczną interwencję w tej sprawie.

Do wiadomości:
Wójt Gminy Nowy Targ

3. Pismo w sprawie uszkodzonych zabezpieczeń brzegu Dunajca "Pod Kingą":

Harklowa, dnia 2 października 2019 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Jako sołtys wsi Harklowa w gminie Nowy Targ, woj. małopolskie, zwracam się z prośbą o ujęcie w planach inwestycyjnych na rok 2020 zadania odbudowy odcinka narzutu kamiennego na brzegu Dunajca w Harklowej w miejscu zwanym lokalnie „Pod Kingą”. Jest to pierwszy zakręt Dunajca powyżej mostu w Harklowej, gdzie istniejący od ponad dwudziestu lat narzut kamienny - zabezpieczający drogę gminną (obecnie także odcinek trasy rowerowej Velo Dunajec) - został praktycznie zniszczony na długości około 50 metrów.
Doświadczenia przeszłości uczą, że brak reakcji na pozornie niewielkie ubytki zabezpieczeń brzegów rzeki, z czasem doprowadzi do konieczności ich całkowitej odbudowy. Tak było w przypadku położonego wyżej odcinka o lokalnej nazwie „W Polu”, gdzie prace wykonane w roku 2015 i 2018 kosztowały ponad milion złotych, nie licząc strat właścicieli gruntów „zabranych” przez Dunajec. Stało się tak dlatego, że w porę nie podjęto naprawy istniejących wówczas umocnień nadwyrężonych powodzią w roku 1997 i późniejszymi kolejnymi wezbraniami Dunajca.
Harklowa jest miejscowością, która z uwagi na swoje położenie oraz przebieg koryta Dunajca (cztery ostre zakręty z dużymi spadkami poziomu wody bezpośrednio nad wsią), jest szczególnie narażona na skutki powodzi. Mój wniosek dotyczy przeprowadzenia prac, które na razie nie pochłoną wielkich kosztów, natomiast mogą zapobiec stratom w wielkich rozmiarach w przyszłości. Proszę zatem o gospodarską przychylność także i w tej sprawie!

Do wiadomości:
- Wójt Gminy Nowy Targ

4. Złożony został wniosek o ujęcie w budżecie Gminy Nowy Targ na rok 2020 zadania opracowania projektu budynku Szkoły Podstawowej oraz o zabezpieczenie środków na dofinansowanie asfaltowania drogi "Za Cmentarzem".

5. Kolejne pisma dotyczą:
- ustawienia znaków drogowych ograniczających prędkość do 30 km/h na ulicach Szyba oraz Nad Dunajcem;
- zlecenia przez Gminę okazania przebiegu granic drogi gminnej nr ewid. 2335 "Pod Monisko", co związane jest z zamiarem jej utwardzenia.

6. Na stronie Urzędu Gminy Nowy Targ zamieszczono informację z otwarcia ofert w przetargu na: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nowy Targ w 2020 roku". Oferta wpłynęła tylko jedna, złożyło ją konsorcjum firm PUK Empol Sp. z o.o. i FCC Podhale Sp. z o.o.. Zamawiający (Gmina Nowy Targ) zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania kwotę 3 539 700 zł.
Oferta zawiera kwotę 4 963 680 zł.

Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ